Language: English

Ailgylchu

Wyddoch chi…Plastig

 • Defnyddir 275,000 tunnell o blastig bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, sy’n gyfwerth ag oddeutu 15 miliwn o boteli bob dydd.
 • Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn taflu tua 40 cilogram o blastig bob blwyddyn a allai fod wedi cael ei ailgylchu.
 • Defnyddir 4% yn fwy o blastig bob blwyddyn yng ngorllewin Ewrop.
 • Gall gymryd hyd at 500 mlynedd i blastig ddadelfennu

Wyddoch chi…Gwydr

 • Mae pob teulu yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio 500 o boteli a jariau gwydr bob blwyddyn ar gyfartaledd.
 • Mae’r ffwrnais wydr fwyaf yn cynhyrchu mwy nag 1 miliwn o boteli a jariau gwydr bob diwrnod.
 • Gellir ailgylchu gwydr yn llwyr a’i ddefnyddio dro ar ôl tro.
 • Pan deflir gwydr a’i anfon i safle tirlenwi, ni wnaiff ddadelfennu byth

Wyddoch chi…Papur

 • Mae papur wedi’i ailgylchu yn cynhyrchu 73% yn llai o lygredd aer na phapur a wneir o ddefnyddiau crai.
 • Defnyddir 12.5 miliwn tunnell o bapur a chardbord bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae’r unigolyn cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn darllen 38 cilogram o bapur newydd bob blwyddyn.
 • Mae’n cymryd 24 coeden i wneud 1 tunnell o bapur

Wyddoch chi…Alwminiwm

 • Cynhyrchir 24 miliwn tunnell o alwminiwm bob blwyddyn, a defnyddir 51,000 tunnell fel deunydd pecynnu yn y Deyrnas Unedig.
 • Pe buasem yn ailgylchu’r holl ganiau yn y Deyrnas Unedig, buasai arnom angen 14 miliwn yn llai o finiau sbwriel.
 • Teflir gwerth £36,000,000 o alwminiwm bob blwyddyn.
 • Gellir ailgylchu caniau alwminiwm a’u defnyddio eto mewn 6 wythnos

Ffeithiau diddorol eraill …

 • Gellid ailgylchu hyd at 60% o’r sbwriel a deflir i’r bin.
 • Buasai’r ynni a geir mewn bin arferol dros flwyddyn yn ddigon i gadw teledu ymlaen am 5,000 o oriau.
 • Gellid llenwi’r llyn mwyaf ym Mhrydain gyda gwerth 8 mis o sbwriel yn y Deyrnas Unedig.
 • Ar gyfartaledd, mae 16% o’r arian a wariwch yn talu am ddeunydd pecynnu, sydd yn y pen draw yn mynd i’r bin.
 • Gellid compostio cymaint â 50% o’r gwastraff a geir mewn bin sbwriel arferol.
 • Gellid ailgylchu hyd at 80% o unrhyw gerbyd.
 • Buasai 9 o bob 10 o bobl yn ailgylchu mwy petai’n haws gwneud hynny

Ffynhonnell: Recycling Guide (http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html).  (Nid yw’r safle ar gael yng Nghymraeg).
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd